Räästapääsuke. The common house martin. Delichon urbicum.

Kõik pääsukesed olid silmini poris pärast korralikku vihma, millele oli eelnenud pikk kuivaperiood.

All the swallows were up to their eyes in mud after a good rain that had been preceded by a long dry spell.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *