Portraits can be taken both in the studio and at home, in beautiful nature or urban space, as well as at the workplace. A portrait can depict only a part of the face or a person up to full length, can be both alone and in various forms. If you would like to be photographed or just want to be a model out of excitement, feel free to contact me. I photograph from the desire to capture the beautiful and interesting, to make art and feel joy from it.

Portreed võib pildistada nii stuudios kui kodus, kaunis looduses või linnaruumis, samuti töökohal. Portreel võib olla kujutatud ainult osa näost või inimene kuni täispikkuseni välja, võib nii üksinda kui ka mitmekesi. Kui Sulle meeldiks saada pildile või lihtsalt põnevusest tahaksid olla modelliks siis võta minuga julgelt ühendust. Pildistan soovist jäädvustada kaunist ja huvitat, teha kunsti ning tunda sellest rõõmu.