Mida nad seal nüüd uudistavad?
Что они там сейчас исследуют?
What are they exploring there now?

Jah, seitse kuud ja seitse päeva on minu fotoblogi sügavas unes olnud. Lihtsalt jõud rauges ja meeldiv tegevus muutus vastumeelseks kohustuseks. Ei luba, et hakkan taas iga päev uue foto postitama, rääkimata muusika lisamisest fotodele. Pildistamist ei ole ma katkestanud, kuid nii mõndagi on vahepeal muutunud selles vallas. Üks mu kevadine otsus pani mind ennastki üllatuma ja nii ma nüüd koos oma vanemate ja uuemate kaameratega vaatan ning uudistan.

Да, мой фотоблог уже семь месяцев и семь дней спал в глубоком сне. Просто силы утихли, и приятное занятие стало обязательством неохотным. Я не обещаю выкладывать новую фотографию каждый день снова, не говоря уже о добавлении музыки к фотографиям. Я не перестал фотографировать, но за это время в этой области многое изменилось. Одно из моих весенних решений удивило меня самому, поэтому я смотрю и удивляюсь своим старым и новым камерам.

Yes, my photoblog has been sleeping for seven months and seven days in deep sleep. It’s just that the strength subsided, and a pleasant occupation became a reluctant commitment. I don’t promise to post a new photo every day again, let alone add music to the photos. I have not stopped photographing, but during this time a lot has changed in this area. One of my spring decisions surprised me myself, and so I look and wonder with my older and newer cameras.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.