Harakas. The Eurasian magpie or common magpie. Pica pica.

Jah, minu esimene harakas, kelle ma pildile sain. Suve lõpus oli mu aed harakatest kirju. Üks harakapaar pesitses lähedal asuvas võsas ja poegadele õpetati toidu otsimist ka minu aias. Seda õnnestus mul jälgida vaid läbi akna. Ja mulle tundub, et harakas tajub mu pilgu ära isegi läbi akna ning põgeneb selle eest. Nad märkavad minu liikumist toas ka juhul kui ma ei ole akna ligiduses. Pildil oleva haraka sain kaadrisse vaid tänu sellele, et ta maandus just nimelt sinna, kuhu oli hetkel suunatud minu kaamera objektiiv. Varjest paistis välja vaid pool objektiivi. Ma ei liigutanud seda mitte kümnendikku millimeetritki ja olin ka ise varjes liikumatult nagu kivi. Kaamera töötas absoluutselt hääletult. Väiksed linnud olid rahulikult toidu kallal. Ma jõudsin hädavaevalt vajutada päästikule ja juba oli ta läinud. Need minu harakad on nii üliettevaatlikud ja ei usalda mitte midagi ega mitte kedagi.

Yes, my first magpie that I photographed. At the end of summer, my garden was full of magpies. A pair of magpies nested in a nearby bush and the chicks were taught to forage in my garden as well. I managed to observe it only through the window. And it seems to me that the magpie perceives my gaze even through the window and flying away from it. They notice my movement in the room even if I am not near the window. I was able to capture the magpie in the picture only because it landed exactly where the lens of my camera was pointed at the moment. Only half of the lens was visible from the shade. I didn’t move it even a tenth of a millimeter, and I myself was as still as a rock. The camera worked absolutely silently. The little birds were calmly working on the food. I barely managed to press the trigger and he was already gone. These magpies of mine are so super cautious and don’t trust anything or anyone.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *