Multiekspositsioon, Narva motiivid.
Multi exposure, Narva’s motives.

Kas värviline või must-valge? Minu jaoks kehtib laias laastus reegel, et kui fotolt eemaldada värv ja sellega seoses ei kao väljenduslikkus, siis võib antud foto omada isegi mingisugust väärtust. Loomulikult kinnitavad seda reeglit erandid. Kui ma sattusin vaimustusse multiekspositsiiooniga tegelemisest, siis alul ma “ilmutasin” kõik kaadrid nii värvilisena kui ka must-valgena. Ja minu algne sümpaatia oli must-valge versioon. Kuigi kohati tundus must-valge versioon olevat väga tugevas ülekaalus oma väljenduslikkuse ja vähema müra poolest, siis peagi ma mõistsin, et minu käekiri on selles žanris värviline.

Color or black and white? For me, the general rule is that if the color is removed from the photo and the expressiveness is not lost, then the given photo may even have some value. Of course, there are exceptions to this rule. When I got excited about doing multiple exposures, at first I “exposed” all the shots in both color and black and white. And my original crush was the black and white version. Although at times the black and white version seemed to have a very strong advantage in terms of expressiveness and less noise, I soon realized that my handwriting is in color in this genre.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *