Multiekspositsioon, Narva motiivid.
Multi exposure, Narva’s motives.

Igal žanril on omad reeglid, nii ka multiekspositsioonil. Võib olla väga hea idee kahe motiivi kokku sobitamiseks aga kui motiividel puuduvad vajalikud tehnilised tingimused, siis ei tule sellest välja mitte midagi mõistlikku. Sarnase tonaalsuse ja vähese kontrastsusega kaadrid kaovad üksteise sisse ära. Multiekspositsioon nõuab mõrvarlikku valgust vähemalt ühele kokku pandavatest kaadritest.

Every genre has its own rules, so does multi-exposure. It can be a very good idea to match two motives together, but if the motives lack the necessary technical conditions, then nothing reasonable will come of it. Shots with similar tonality and low contrast disappear into each other. Multiple exposure requires killer light for at least one of the composite shots.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *