Multiekspositsioon, Narva motiivid.
Multi exposure, Narva’s motives.

Multiekspositsioon ei ole mitte midagi uudset. Lihtsalt kaks või enam pilti üksteise peal ja pildid paistavad läbi ehk siis igast pildist on midagi näha. Selleks on erinevad võimalused. Mina tegin oma esimese multiekspositsiooni absoluutselt kogemata, üle neljakümne aasta tagasi. Omaaegsel Nõukogude Liidu fotokaameral Smena 8M oli filmi edasi kerimine ja katiku vinnastamine teineteisest sõltumatud funktsioonid. Vinnastasin uue kaadri jaoks katiku aga filmi edasi kerimise unustasin. Tulemuseks oli väga vahva portree sõbrast. Olen pimikus suurendanud paberile erinevatelt negatiividelt kokku ühe kaadri. Fototöötlustarkvara abil on pandud kokku erinevaid kaadreid. Minu hea sõber Igor Višnjakov pildistab praegugi filmile. Tema multiekspositsiooni tehnoloogia on eriti huvitav. Ta pildistab filmi täis, paneb selle mõneks ajaks külmikusse ootele, siis paneb sama filmi teistkordselt kaamerasse ja pildistab uuesti täis. Vahel pildistab kolmandat kordagi samale filmile. Tulemus on täiesti ettearvamatu kuid šedöövreid sünnib. Minu teadlik huvi multiekspositsiooniga tegelemiseks pärinebki Igorilt. Kuid mind köidab ikkagi teadlik kaadrite kokku pildistamine. Ja just nimelt pildistamine, mitte arvutis kokku monteerimine.

Multi-exposure is nothing new. Just two or more pictures on top of each other and the pictures show through, so you can see something from each picture. There are different options for this. I made my first multi-exposure absolutely by accident, more than forty years ago. The Smena 8M camera of the former Soviet Union had independent functions of film advance and shutter reset. I reset the shutter for a new frame, but forgot to advance the film. The result was a very nice portrait of a friend. I have enlarged a total of one frame from different negatives on paper in the darkroom. Different shots are put together with the help of photo editing software. My good friend Igor Višnjakov is still shooting for the film. His multi-exposure technology is particularly interesting. He shoots the film full, puts it in the fridge for a while, then puts the same film in the camera a second time and shoots again. Sometimes he shoots for the third time on the same film. The result is completely unpredictable, but masterpieces are born. My conscious interest in multi-exposure comes from Igor. But I’m still attracted to consciously shooting frames together. And specifically taking pictures, not assembling on a computer.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *