Porr, 20.05.2023

Porri perel paistab kõik korras olema. Vilkalt toiduga pesasse ja kaka noka vahel kohe uuesti välja. Everything seems to be fine with treecreeper’s family. Quickly into the nest with food and immediately out again between the poop’s beak.