Ülelend päikeseloojangul. Overflight at sunset.

Idast nad tulid ja läände lendasid, üle pisikese Kesk-Eesti järvekese Suure-Jaanis. Tunduvad olevat veelinnud kuid kes, seda ma määrata ei suuda. Kui keegi tunneb neid rändajaid siis palun andke mullegi teada, kes on pildil.

They came from the east and flew west, over a small lake in Suure-Jaani, Central Estonia. They seem to be waterfowl, but I can’t determine who. If anyone knows these migrants, please let me know who is in the picture.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *