Võsaraat. The dunnock. Prunella modularis.

Määramisabi eest suur aitäh Helen Õunap’ile FB grupist “Linnuhuvilised”!

Many thanks to Helen Õunap from the FB group “Linnuhuvilised” for the identification help!

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *