Väike-lehelind. The common chiffchaff. Phylloscopus collybita.

“Ja siit tulen mina! Kõige pisem siinses seltskonnas aga teen teile kõigile tuule saba alla!” Ja nii see on, väike-lehelind karjatab nii tihaseid kui ka puukoristajaid.

“And here I come! The smallest in this company, but I’m going to make the wind down on all of you!” And so it is, the common chiffchaff herds both tits and wood nuthatchs.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *