Väike-lehelind. The common chiffchaff. Phylloscopus collybita.

Määramise õigsuses ei ole täielikult kindel. Võib ka olla, et tegemist on salu-lehelinnuga!? Phylloscopus trochilus!?

The correctness of the designation is not completely certain. It could also be that it is a willow warbler!? Phylloscopus trochilus!?

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *