Must-kärbsenäpp, isane. The European pied flycatcher, male. Ficedula hypoleuca.

Kas vaid hetkeks ühel jalal või on ta vaeseke kaotanud ühe jala, ei tea praegu veel. Aga sinitihased lõi ta pesakastist minema, kuigi mõne meetri kaugusel oli teine ja täiesti vaba pesakast olemas.

Whether he is only standing on one leg for a moment or he has lost one leg, I don’t know yet. But he kicked the blue tit away from the nest box, even though a few meters away there was another completely empty nest box.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *