Täpne töö! Koprad on väga osavad nii puude langetamisel kui ka hüdrotehnilistel ehitustöödel. Exact job! Beavers are very skilled at felling trees as well as at hydraulic engineering works.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *