Äsja pesast väljunud noored sabatihased. Juvenile long-tailed tits that have recently left the nest. Aegithalos caudatus.

Small feather balls.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *