Rohevint, noor. The European greenfinch or simply the greenfinch, juvenile. Chloris chloris.

Algselt määrasin selle rohevindi täiskasvanud emaseks. Tähniline rinnaesine viitas küll noorele linnule kuid hele nokk jällegi täiskasvanud linnule. Ja kuna olin just kohanud oluliselt nooremaid rohevinte, kelle välimus hoopis teistsugune, siis pidasin sellel pildil olevat isendit täiskasvanuks.

I originally identified this greenfinch as an adult female. The speckled front of the breast indicated a young bird, but the bright beak again indicated an adult bird. And since I had just met much younger greenfinches, whose appearance was completely different, I thought the individual in this picture was an adult.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *