Põldvarblane. Eurasian tree sparrow. Passer montanus.

Oeh, mu kõht on nüüd nii täis, nii täis. Puhkan veidi, enne kui proovin lendu tõusta selle kõhutäiega.

Ugh, my stomach is so full now, so full. I’m going to rest a bit before trying to take off on this full stomach.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *