Privaatkontsert Suure-Jaani muusikafestivalil ehk peaproov enne sookontserti. Saksofonil Lembit Saarsalu, Eesti. Orelil David Timm, Saksamaa. Spontaanse soojendajana Emilia Elizabeth Uibo, Eesti. A private concert at the Suure-Jaani music festival, i.e. a rehearsal before the gender concert. Lembit Saarsalu, Estonia, on saxophone. Organist David Timm, Germany. As a spontaneous warmer, Emilia Elizabeth Uibo, Estonia.

Võtsin kutse vastu sellele kontserdile ennekõike selleks, et proovida pildistada kontserdil multiekspositsiooni tehnikas. Algse mõttena olid plaanis selle pildistamistehnika erinevad versioonid kuid jäin ettevalmistuste tegemisel ajahätta. Samas, tagantjärgi vaadates poleks mul olnud võimalusi sellel kontserdil rakendada mõttes olnud ideid. Aga kuna kaamera oli kaasas siis ma seda ka kasutasin sihtotstarbeliselt. Kaugel sellest, et ma oleksin saanud mõne sellise foto, millega ma ka veidi rahul oleksin kuid näitan ikkagi. Omaette elamus oli kontserdi pildistamisel kasutada kaasaegset fototehnikat. Ei ole hirmu, et kaamera teeb müra, mis segab esinejaid või publikut. Kaamera valgustundlikkus võimaldab ka kesise valguse puhul pildistamist ilma statiivi vajamata. Ja veel terve rida vilesid ja kellasid, mis kergendavad fotograafi tööd väga oluliselt. Õhkan vaid, et oleks mul olnud kasutada selline tehnika aegadel, mil olin festivali ihufotograaf.

I accepted the invitation to this concert, first of all, to try to take photos at the concert using the multi-exposure technique. As an original thought, different versions of this photography technique were planned, but I ran out of time while making the preparations. However, looking back, I would not have had the opportunity to implement the ideas I had in mind at this concert. But since the camera was with me, I used it for the intended purpose. It’s far from the fact that I would have received a photo that I would be a little satisfied with, but I’ll show it anyway. It was a unique experience to use modern photography equipment when photographing the concert. There is no fear that the camera will make noise that will disturb the performers or the audience. The light sensitivity of the camera allows shooting even in poor light without the need for a tripod. And a whole series of bells and whistles that make the photographer’s job much easier. I only wish I had this kind of technique to use when I was a festival body photographer.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *