Porr. The Eurasian treecreeper or common treecreeper. Certhia familiaris.

Porri perel paistab kõik korras olema. Vilkalt toiduga pesasse ja kaka noka vahel kohe uuesti välja.

Everything seems to be fine with treecreeper’s family. Quickly into the nest with food and immediately out again between the poop’s beak.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *