Pokupuu 1. aprillil. Poku tree on April 1st.

Nimetus poku pärineb Edgar Valteri raamatust “Pokuraamat”, mis kirjeldab väljamõeldud olevusi – pokusid. Pokude prototüüpideks on tarnamättad.

The name poku comes from Edgar Valter’s book “Pokuraamat”, which describes fictional creatures – pokus. The prototypes of the pokus are sedge sods.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *