Põldvarblane, vana ja noor. The Eurasian tree sparrow, adult and juvenile. Passer montanus.

Parimad palad pojukesele.

The best pieces of food for a little boy.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *