Pärast sula. After the melt.

Nädalane paus postitustes oli tingitud ootamatust tehnilisest viperusest kodulehe serveris. Viperuse põhjustajaks olin mina ise kui võtsin kunagi ammu kasutusele mulle mittevajaliku pistikprogrammi. Kuid pistikprogramm tegi ausalt oma tööd ja täitis kõik vabad “nagikonksud” minu kasutada olevas serveriruumis.

The one-week break in posts was due to an unexpected technical problem on the website’s server. I caused the problem myself when a long time ago I used a plugin that I didn’t really need. But the plugin honestly did its job and filled all the free “rack hooks” in my available server space.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *