Jäälilled…. kõige kaunimad ja imepärasemad kristallid mida ma kunagi näinud olen… Need on vist ainukesed looduse õied, mida kellelegi kinkida ei saa … ja see teeb neist kättesaamatud ja unikaalsed aarded. Tekivad eikusagilt, kaovad täpselt samasse kohta, kust nad välja ilmusid… et siis jälle ootamatult tagasi tulla… Nad võivad olla erinevat värvi, erineva kuju ja mustriga, aga me alati tunneme nad ära.
Need pakase kunstiteosed panevad mind tihti mõtisklema selle üle, kui habras on kõik meie ümber. Talvised pildid ja muinasjutulised vaated ongi loodud ainult selleks üheks hetkeks… ja seda peab nägema…. /Annaliisa Pääsik/

A fairy tale.

Ice flowers…. the most beautiful and wonderful crystals I have ever seen… They are probably the only flowers of nature that cannot be given to anyone… and that makes them unattainable and unique treasures. Appearing out of nowhere, disappearing in the exact same place where they appeared… and then suddenly coming back again… They can be different colors, different shapes and patterns, but we always recognize them. These frosty works of art often make me think about how fragile everything around us is. Winter pictures and fairytale views are created just for this one moment… and it is a must see…. /Annaliisa Pääsik/

Annaliisa Pääsik räägib: “Mõnikord lihtsalt on nii, et vaatad pilti ja tekst tuleb ise, mina panen ainult sõnad järjekorda.” Annaliisa on läbi aegade vaadanud nii mõndagi minu pilti ja väikseid muinasjutulisi lugusid on nendest vaatamistest sündinud. Üks pilt pidavat ütlema rohkem kui tuhat sõna. Ma ei tea, kas on kuskil määratletud, mitu sõna peab sisaldama üks muinasjutt? Kuid ühendades minu pildi ja sellest inspireerituna sündinud Annaliisa loo, saab kindlasti kokku väikese, armsa muinasjutu.

Annaliisa Pääsik says: “Sometimes it just happens that you look at a picture and the text comes by itself, I just put the words in order.” Annaliisa has looked at so many of my pictures over the years, and small fairy-tale stories have been born from these viewings. One picture should say more than a thousand words. I don’t know if there is a defined number of words in a fairy tale? But by combining my picture and Annaliisa’s story inspired by it, a small, sweet fairy tale will surely come together.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *