Suure-Jaani Vabadussõja mälestussammas Lembit. Mälestussammas avati 24. juunil 1926. aastal, skulptuuri autor on Amandus Adamson. Sambal kujutatakse muinaseestlaste vanemat Lembitut, kes on haavatud, kuid hoiab veel mõõka kõrgel. Sammas purustati esimest korda 1941. aastal ja teist korda 1949. aastal. Skulptuur “Lembit” leidis pärast mitmeid eksirännakuid tee Viljandi muuseumi ning 2004. aastal tagasi Suure-Jaani, kus asus algul Suure-Jaani raamatukogu lasteosakonnas ning on 23. veebruarist 2012 Suure-Jaani koolis. Sammas taastati ja taasavati 23. juunil 1990. aastal, selle kuju modelleerisid originaali järgi Matti Varik ja Edgar Viies. War of Independence memorial Lembit in Suure-Jaani. The monument was opened on June 24, 1926, the author of the sculpture is Amandus Adamson. The sculpture depicts Lembitu, the elder of the ancient Estonians, who is wounded, but still holds his sword high. The monument was broken for the first time in 1941 and for the second time in 1949. The sculpture “Lembit” found its way to the Viljandi Museum after several wanderings and returned to Suure-Jaan in 2004, where it was initially located in the children’s section of the Suure-Jaan library, and since February 23, 2012, it has been in the Suure-Jaan school. The memorial was restored and reopened on June 23, 1990, its shape was modeled after the original by Matti Varik and Edgar Viies.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *