Metskits ehk kaber või ka kabris ja laanepüü emaslind. The roe deer and the hazel grouse female. Capreolus capreolus, Tetrastes bonasia.

Leia, kes on pildil!? Mina pildistasin metskitse. Kuid kaamera oli pildistanud hoopiski laanepüüd, kelle olemasolust sain teada alles kodus, pilte arvutis läbi vaadates.

Find who’s in the picture!? I photographed a roe deer. However, the camera had taken photos of a hazel grouse, the existence of which I found out only at home, looking at the pictures on the computer.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *