Rasvatihane kutsub poegi. Great tit calls her chicks. Parus major.

Minu varasem kokkupuude tihastega on olnud enamasti talvine. Mäletan juba pisikesest poisist peale, kuidas talve saabudes seadsime koos vanaisaga ülesse lindude söögimaja. Et lindudele oleks oma sööklas käimine kõige meeldivam ja minule lindude tegevuse jälgimine köögi aknast kõige mugavam, siis tõime vanaisaga metsast sobiliku suuruse ja kujuga noore männi. Vanaisa lõi külmunud maasse, täpselt kõige sobivamasse kohta köögi akna lähedusse kangiga augu, kuhu “istutasime” männi. Männi otsa riputasime omakorda söögimaja, mis nägi välja päris maja sarnane. Palju aastaid hiljem meisterdasin ise lindudele söögimaja ja riputasin enda maja köögi akna taha. Isegi korsten sai majakesele peale tehtud. Ja omakorda minu lapsed jälgisid talviti linde, kes talvel akna taga söömas käisid. Suviti aga tihastega kokkupuutumist ei olnud tavaliselt. Nüüd, fotojahimehena, jälgin erinevate lindude elu aastaringselt. Kui juuli teises pooles märkasin kiirelt tiibu väristavat ja sügisese rohutirtsu sarnaselt siristavat rasvatihast, siis pidasin teda algselt nooreks linnuks, kes häälekalt annab vanematele teada, kui tühi on tema kõht ja kus ta parasjagu suutäit ootab. Alles pärast, sõeludes läbi pildisaaki, sain piltide järgi aru, et see häälekas tiibade väristaja oli hoopis vanalind, kes kutsus poegi niiviisi endale järgnema.

My previous exposure to great tits has mostly been winter. I remember since, I was a little boy how when winter came, together with my grandfather, we set up a bird feeder. To make it the most pleasant for the birds to visit their canteen and for me to be the most comfortable watching the birds from the kitchen window, my grandfather and I brought a young pine tree of suitable size and shape from the forest. Grandfather made a hole with a lever in the frozen ground, in the most suitable place near the kitchen window, where we “planted” a pine tree. In turn, we hung a dining house on of the pine, which looked like a real house. Many years later, I made a bird feeder myself and hung it behind the kitchen window of my house. Even the chimney was built on the little house. And in turn, my children watched the birds that used to eat outside the window in the winter. In summer, however, there was usually no contact with great tits. Now, as a photo hunter, I observe the life of different birds throughout the year. When, in the second half of July, I noticed a great tit rapidly shaking its wings and chirping like an autumn grasshopper, I initially thought it was a young bird that loudly informs its parents how empty its stomach is and where it is currently waiting for a bite. It was only later, sifting through the photos, that I understood from the pictures that this loud fluttering of wings was actually an old bird, which called its young to follow it in this way.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *