Mustpea-põõsalind, emane. Eurasian blackcap, female. Sylvia atricapilla.

Tähelepanu! Valmis olla! Kohe sukeldun!

Attention! Be ready! I’ll dive right in!

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *