Nõukogude linttraktor T-74. Valmistati 880792 tükki Harkovi traktoritehases aastatel 1962-1983. Soviet crawler tractor T-74. 880792 units were produced at the Kharkov Tractor Plant in 1962-1983.

Disappearing.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *