Saarjõe ääres. On the banks of the river Saarjõe.

Kui minu maja ümber, asula servas, oli esimene lumi loomade ja lindude jäljekirjadest tulvil siis metsas olid lood hoopis teisiti. Jalutasin üle kuue kilomeetri, millest poole mööda väikese metsajõekese kallast. Ei näinud ma mitte ühtegi looma ja ega nende jälgigi polnud peaaegu, et näha. Terve oma jalutuskäigu jooksul nägin vaid kahtesid metskitse jälgi. Jagades oma tähelepanekut vanemate meestega, kostsid nad, et jah, nii see on. Metsloom ei tee värskelt sadanud lumele, mis pikemaks maha jääb, oma jälgi nii kaua kui see neil vähegi võimalik on.

While the first snow around my house, on the edge of the settlement, was full of animal and bird prints, the story was completely different in the forest. I walked over six kilometers, half of which along the bank of a small forest river. I did not see any animals, and there were hardly any traces of them. During my entire walk, I saw only two tracks of a wild goat. Sharing their observation with the older mens, they responded that yes, it is. Wild animals do not make their tracks on freshly fallen snow, which remains longer, as long as it is possible for them.

Kui märkate vigu, faktilisi või keelelisi, eesti või inglise keeles, siis palun kirjutage sellest jaanus@suure-jaani.ee If you notice mistakes, factual or linguistic, in Estonian or English, please write about it jaanus@suure-jaani.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *